Product was added to cart

Politica privind calitatea, siguranța alimentelor și mediul înconjurător

Axa centrală a propriei noastre Politici o constituie EXCELENȚA produselor și a serviciilor, asigurarea unei satisfacții optime a consumatorilor și a partenerilor FRC, în același timp aducând valoare adăugată tuturor părților interesate.

Preferință & Consecvență
Eforturile Gregory’s se îndreaptă spre a aduce satisfacție clienților și partenerilor FRC și de a crea valoare adăugată pentru propriile produse, sisteme și servicii, care le îndeplinesc și/sau le depășesc întotdeauna așteptările. Aceasta a elaborat o metodologie pentru a fi la curent cu nevoile și cerințele în continuă schimbare și din ce în ce mai stricte ale clienților și ale partenerilor FRC.
 
Excelență
Excelența în toate sectoarele constituie obiectivul zilnic al tuturor angajaților. Gregory’s a stabilit specificații pentru înaltă calitate și a elaborat o metodologie de asigurare a respectării acestora.
 
Siguranța alimentelor și conformare deplină
Gregory’s oferă siguranța alimentelor pe care le comercializează  și respectarea condițiilor legale și reglementatoare care guvernează produsele și serviciile sale. În cadrul activității de planificare a noilor activități, ia în considerare regulile existente, dezvoltările tehnologice rapide și practicile  privind protecția mediului înconjurător.
 
Angajament
Realizarea excelenței reprezintă un efort comun  și presupune implicarea tuturor angajaților de la fiecare nivel al organizației noastre. 
 
Strategie & Perfecționare continuă
Compania a dezvoltat o cultură a perfecționării continue  și are grijă ca toate  operațiunile din cadrul lanțului de valori să fie armonizate perfect cu obiectivele strategice.
 
Pentru a atinge toate aceste ținte, a stabilit, implementează și îmbunătățește permanent  un Sistem de Management integrat, conform standardelor ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 & ISO 14001:2015.
 
Vlassis Georgatos
CEO