Product was added to cart

Managementul calității


Noi, cei de la Gregory’s, ne străduim mereu să fim mai buni. Scopul nostru este acela de a oferi companiei noastre cea mai bună structură  organizațională și operațională, care să facă posibilă satisfacerea clienților noștri și păstrarea unei încrederi pe termen lung a propriilor clienți și parteneri din rețeaua de francize în produsele și în magazinele noastre.  În acest scop, compania noastră a creat și a implementat un Sistem integrat al Calității, al Siguranței Alimentelor și de Managementul Mediului, în conformitate cu standardele internaționale ISO9001:2015, ISO 22000:2005, ISO 14001:2015, certificat de organizația de certificare TUV HELLAS, recunoscută internațional și acreditată.  

Prin intermediul Sistemului de Management Integrat, ne asigurăm că fiecare magazin Gregory’s implementează practicile de asigurare a respectării legii și a standardelor stabilite de companie în vederea funcționării corespunzătoare a magazinelor deținute. În magazine au loc acțiuni de audit și de inspecții la intervale regulate, derulate de profesioniști cu pregătire corespunzătoare, în vederea confirmării implementării specificațiilor HACCP și ale companiei, astfel asigurând un nivel ridicat al calității, al siguranței, al igienei și al serviciilor. 

CONTROLUL CALITĂȚII 

Siguranța produselor la Gregory’s nu este negociabilă. Astfel, știm că ne respectăm promisiunea pe care v-am făcut-o tuturor: aceea de a vă oferi întotdeauna cea mai bună calitate. Astfel, am conceput și am organizat un Sistem de Management integrat care funcționează în jurul a două axe principale: SĂNĂTATE & SIGURANȚĂ și CARACTERISTICILE ORGANOLEPTICE ale produselor noastre. Astfel, le putem oferi tuturor clienților noștri produse de calitate superioară și putem menține un standard mereu ridicat al serviciilor.


 Principalii parametri ai calității produselor sunt următorii: caracteristicile microbiologice, caracteristicile organoleptice și valoarea nutrițională. O echipă de specialiști cu expertiză considerabilă în Sistemele de Calitatea Alimentelor și de Managementul Siguranței a elaborat un vast Sistem de Control Preventiv al produselor, pentru asigurarea calității constante a produselor, păstrarea identității de marcă a acestora și conformarea cu toate normele de igienă, de siguranță și de bun management în fiecare etapă a operațiunilor de furnizare, de livrare, de depozitare, de pregătire și de distribuție.

 
IGIENĂ & SIGURANȚĂ 
Regulamentul CE 852/2004 (articolul 5) prevede instituirea de către operatorii din domeniul alimentar și de implementarea și de menținerea de către aceștia a unei proceduri permanente bazate pe principiile HACCP. Toate magazinele trebuie să respecte principiile HACCP

Drept urmare: 

 • GREGORY’s a creat, implementează și menține proceduri permanente bazate pe principiile HACCP în vederea managementului siguranței alimentelor.  
 • Manualul GREGORY’s conține descrieri detaliate ale celor mai bune practici care trebuie respectate de angajați la punctele de vânzare și toate procedurile bazate pe principiile HACCP
 • Programul de instruire creat de noi vizează instruirea tuturor angajaților companiei care manipulează alimente sub aspecte de Igiena și Siguranța alimentelor, în fiecare etapă din lanțul alimentar. 


Pentru a oferi siguranța alimentelor comercializate de noi, colaborăm cu furnizori de încredere. 
 
De asemenea, alimentele sunt manipulate de angajați pregătiți din toate punctele de vedere, care asigură implementarea normelor de depozitare a alimentelor, respectarea de către angajați a regulilor de igienă, manevrarea și procesarea adecvată a produselor, reciclarea corespunzătoare a produselor, implementarea unui plan de curățenie și dezinfecție, mentenanța lanțului frigorific, implementarea unui plan de combatere a dăunătorilor, managementul adecvat al deșeurilor de alimente și al alimentelor nesigure și, în fine, supravegherea și menținerea evidențelor doveditoare relevante. 

CARACTERISTICI ORGANOLEPTICE  
 
Garantarea caracteristicilor organoleptice ale produselor noastre presupune standardizarea produselor în colaborare cu furnizorii noștri, crearea de Linii directoare de Management detaliate, stabilirea perioadei de valabilitate a produselor noastre (alături de criteriile privind siguranța și caracteristicile organoleptice), formarea unei rețele de consultanți în cadrul rețelei și al magazinelor, programe de formare ad hoc la centrul de formare și, desigur, inspecția în cadrul magazinelor a implementării proceselor (de Direcția Operațiuni, Calitate Generală și C&D).
 
În acest sens, în fiecare zi se efectuează un număr mare de inspecții în baza unui plan de eșantionare specific care cuprinde următoarele: 

 • Aprobarea produselor și evaluarea conformării cu legislația relevantă în cadrul procesului de elaborare a noilor produse – degustarea produselor
  Analize de laborator (teste de microbiologie, nutriționale și chimice) efectuate de un laborator extern acreditat
  Inspecții la sediile furnizorilor
  Inspecții ale produselor congelate & proaspete, ale articolelor uscate și ale ambalajelor. Inspecția produselor de brutărie din vitrinele  cu produse care se pot încălzi și a produselor coapte
  Inspecția parametrilor specifici per categorie de produse
  Confirmarea conformării cu specificațiile de calitate convenite (conduita organoleptică, greutate și dimensiuni)
  Inspecția produselor anterior distribuției în cadrul rețelei, cu scopul oferirii de produse  cu caracteristici calitative acceptabile
  Inspecția magazinelor din rețea
  Identificarea posibilelor erori și luarea de măsuri corectoare, după caz